Numismatisk guld

Många guldmynt har så kallat numismatiskt värde - samlarvärde.  För mycket sällsynta guldmynt i bra kvalitet betalas till och med över 1000 €/g.  Vi förmedlar numismatiska guldmynt till inhemska och utländska myntsamlare.

Vårt förmedlingsarvode är endast 7 % om myntets värde överstiger 1000 euro.  Om värdet är under 1000 euro är vårt arvode 10 %.

Ett numismatiskt mynts värde varierar mycket beroende på bland annat myntets kvalitet.  Priserna nedan är genomsnittspriser.  För till exempel en 20 Mark 1912L av bra kvalitet betalas 10000 - 11000 euro, men är myntet av normal kvalitet är priset 7000 - 9000 euro.

Nedan har vi räknat upp i Finland allmänt förekommande numismatiska guldmynt och deras priser.  För dessa mynt har vi redan köpare och vi kan avsluta ett köp snabbt.

Nominellt värde

År

Guld/speciellt

Vi betalar

Finland

Rahapaja - Keskiyön aurinkoRahapaja - Keskiyön aurinko50 years of peace50 years of peace

10 Mark

 1878 – 1913

(2,903 g)

cirka 150 - 190 €

20 Mark

 1878 – 1913

(5,806 g)

cirka  250 - 300 €

              

10 Mark

 1904               

sällsynt

cirka  300 - 400 €

10 Mark

 1905 

sällsynt

cirka  2000 - 3000 €

20 Mark

 1880 

sällsynt

cirka  600 - 800 €

20 Mark

 1912L 

mycket sällsynt

Fråga priset

100 Mark

 1926 

sällsynt

cirka 400 - 500 €

200 Mark

 1926 

sällsynt

cirka 600- 750 €

Ryssland

Rahapaja - Keskiyön aurinkoRahapaja - Keskiyön aurinko50 years of peace50 years of peace

5 Rubel

 1826 – 1885

(5,995 g)

minst 400 €

5 Rubel

 1886 – 1894

(5,806 g)

minst 300 €

10 Rubel

 1886 – 1894

(11,612 g)

minst  700 

 

Vid värdering av mynt anlitar vi kända numismatiker med mångårig erfarenhet.

PRISLISTA