Villkor

Kunden bör vara minst 18 år gammal och vara laglig ägare till guldmyntet. Om kunden inte är myntets rättmätige ägare bör hon/han ha fullmakt av ägaren. Det sålda guldmyntet bör vara äkta. Om kunden sänder guldmyntet via post bör försändelsen försäkras (assurerad försändelse). Kunden betalar försändelsekostnaderna.

När guldmynt.fi tagit emot försändelsen, granskas och väges guldmyntet och köpesumman betalas in på kundens konto inom 24 timmar. Om kunden personligen har hämtat guldmyntet till Guldmynt.fi, betalas köpesumman kontant, vid begäran, om den understiger 5000 euro.

Våra inköpspriser baserar sig på guldets världsmarknadspris. Vi uppdaterar våra priser varannan måndag. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera priset oftare om världsmarknadspriset ändras mera än +- 3,0 %.

Jubileumsmynt kommer med myntetui och äkthetsintyg. Om etuiet eller intyget saknas, avdrar vi från vårt inköpspris 10 euro per mynt.

PRISLISTA